QUALITAS

ВИЗВОЛЕННЯ З ЛАБІРИНТУ МІНОТАВРА УПЕРЕДЖЕНЬ І ЗАБУТТЯ

Підтримавши на початку і ввівши Кобринську в літературу, Франко водночас фатально запрограмував її подальшу літературознавчу рецепцію на фемінізмо- і реалізмоцентризм та несприйняття її як постаті перехідної (зрештою, як і він сам), а за обставинами свого життя та особливостями психоукладу схильної до декадансу, містицизму та глибинної психологізації власного письма. Тому належачи за віком і часом приходу в літературу до «покоління Франка», в останні роки ХІХ ст. Кобринська ціннісно і своїми новітніми стильовими пошуками виламується із заданих цим поколінням парадигм позитивізму, соціально-політичної тенденційності літератури, однозначної раціональності.

QUALITAS

ЛІТЕРАТУРА, ЯКА СТИМУЛЮЄ НАРОДЖЕННЯ ГЕОПОЛІТИЧНО ЗРІЛОГО СУБ’ЄКТА НОВІТНЬОЇ УКРАЇНИ

Це стало вже симптоматичним у свідомості багатьох сучасних українців – проектувати соціально-політичну Тінь на окуповані території Сходу України й особливо на постіндустріальний Донбас. Аналогічних постіндустріальних містечок, на мій погляд, можна нашукати також у кожній області центральної чи західної України. Хіба що в них іще не дійшла справа до гуманітарної катастрофи.